Нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдийн2017-2018 оны хичээлийн жилийн цахим бүртгэл 2017-08-24 өдөр хаагдсан байна.