БҮРТГЭЛ ЯВАГДАХ ХУГАЦАА, ХАМРАХ ХҮРЭЭ

БҮРТГЭЛ ЯВАГДАХ ХУГАЦАА, ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Бүртгэл явагдах хугацаа, хамрах хүрээ

  1. Цэцэрлэгт шинээр элсэх 2015 оны буюу 2 настай хүүхдүүдийн “Цахим бүртгэл” 2017 оны 07 дугаар сарын 25-аас 08 дугаар сарын 24-ний  өдрүүдийг дуустал; 
  2.  Өмнөх хичээлийн жилийн суралцагчид, шинээр элсэх зорилтот бүлгийн хүүхдүүд болон тухайн цэцэрлэг 3-5 насны хүүхдийг шинээр элсүүлэн авах бол бүртгэлийг  хамтатган, уламжлалт аргаар 2017 оны 08 дугаар сарын 21-24-ний өдрүүдэд ажлын цагаар;
  3. 2 настай хүүхдүүдийн  “Цахим элсэлт”-ийн үйл ажиллагаа  2017 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр 10.00 цагт бүх цэцэрлэгт тус тус зохион байгуулагдана.