НИЙСЛЭЛИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ 2 НАСТАЙ ХҮҮХДИЙН “БҮРТГЭЛ, ЭЛСЭЛТ”-ИЙГ ЦАХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ЗӨВЛӨМЖ

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ 2 НАСТАЙ ХҮҮХДИЙН “БҮРТГЭЛ, ЭЛСЭЛТ”-ИЙГ ЦАХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ЗӨВЛӨМЖ

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ  2 НАСТАЙ ХҮҮХДИЙН  “БҮРТГЭЛ, ЭЛСЭЛТ”-ИЙГ  ЦАХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ЗӨВЛӨМЖ

2020 оны 09 дүгээр сарын 16

            Засгийн газрын 2020 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 103 дугаар тогтоол, БШУ-ны сайдын 2020 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/63 дугаар тушаалын дагуу хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн горимд шилжүүлэх болон 2 настай хүүхдийг элсүүлэн сургах арга хэмжээтэй холбогдох  зөвлөмжийг хүргэж байна.

I.Дүүргийн боловсролын хэлтсүүдэд 

 1. Төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдийн “Дунд”, “Ахлах”, “Бэлтгэл” бүлгийн хүүхдийн тоог нягтруулан бүлэг зохион байгуулалтыг хийх
 2. Цэцэрлэгийн анги танхимын хүрэлцээ, багтаамжид тулгуурлан 2 настай хүүхдийг элсүүлэх зохион байгуулалтыг хийх
 3. 2 настай хүүхдүүдийн бүртгэл, элсэлтийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахтай холбогдуулан админаар ажиллах албан тушаалтныг томилох, Мэдээлэл, технологийн газраас админ эрх  авах,  чиг үүргийг тодорхойлох  асуудлыг хариуцан гүйцэтгэх
 4. 2 настай хүүхдүүдийн хяналтын тоог шинэчлэн гаргах, цэцэрлэгийн хаягийн болон дундын мэдээллийн санд баяжуулалт хийж хянах, шинэ хаяг оноох, цэцэрлэг нэмж, хасах бүртгэл хийх зэрэг асуудлыг орон нутгийн түвшинд шийдвэрлэн   ажиллах 
 5. 2020 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 9.00 цагаас 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн  14.00  цаг хүртэлх хугацаанд ажлын цагаар БШУЯ-ны харьяа Боловсролын мэдээлэл технологийн төвд эцэг эх, асран хамгаалагч, иргэдэд түргэн шуурхай мэдээлэл өгөх чиг үүрэг бүхий албан тушаалтныг томилон хуваарийн дагуу ажиллах нөхцөлөөр ханган хяналт тавих
 6. Зохион байгуулагдах сургалтад холбогдох албан тушаалтнуудыг бүрэн хамруулах
 7. Бүртгэл, элсэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, иргэдийг мэдээллээр хангах,     ирсэн  санал хүсэлтийг хүлээн авч эцэслэн шийдвэрлэх[1]
 8. Бүлэг зохион байгуулалт, элсэлтийн талаарх мэдээллийг дүгнэлт, саналын хамт Нийслэлийн Боловсролын газарт 2020 оны 09 дүгээр сарын 22-ны дотор ирүүлэх

II. Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгчдэд

 1.  Цахим бүртгэл, элсэлтийн үйл ажиллагааны бэлтгэл ажлыг хангаж  хариуцан гүйцэтгэх, иргэдийг  мэдээллээр тухай бүрд ханган ажиллах
 2.  “Дунд”, “Ахлах”, “Бэлтгэл”-ийн нэг бүлэгт 40-өөс ихгүй хүүхэд байхаар зохион байгуулалт хийх
 3. 2 настай хүүхдүүдийн хяналтын тоог шинэчлэн гаргах, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын мэдээлэлтэй хаяг байршлын тулгалт хийх ажлыг хариуцан цаг хугацаанд нь шийдвэрлэн ажиллах  
 4. Шинээр элссэн хүүхдүүдийн эцэг эх, асран хамгаалагчтай шинэчилсэн загварын дагуу гэрээ байгуулах 
 5. “Бүртгэл, элсэлтийн”-ийн үйл ажиллагааг цэцэрлэг дээр бэлтгэл сайтайгаар холбогдох төлөөллийг бүрэн оролцуулж зохион байгуулах ба дүнг иргэдэд нээлттэй мэдээлэх

III. Эцэг эх, асран хамгаалагчдад

 1. Оршин суугаа газартаа бүртгэлтэй, бичиг баримтын зөрчилгүй байх
 2. Амны хаалт зүүсэн байх, дарааллын журмыг баримтлах
 3.  Цэцэрлэгийн зүгээс тавьж буй хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх   
 1. Хугацаа

Цахим бүртгэл:

Эцэг эх, асран хамгаалагчид 2018 онд төрсөн 2 настай хүүхдийг 2020 оны  09 дүгээр  сарын 18-ны 9:00 цагаас  2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 14:00 цаг хүртэлх хугацаанд  tsetserleg.ulaanbaatar.mn системд бүртгүүлнэ.

 • Бүртгүүлэхдээ tsetserleg.ulaanbaatar.mn-д хандан хүүхдийн регистрийн дугаар болон доорх нэг удаагийн зурган кодыг зөв бичиж “Шалгах” товчийг дарснаар хүүхдийнхээ мэдээлэл рүү орно.
 • Нэвтэрч ороход таны хүүхдийн болон оршин сууж байгаа хаягийн мэдээлэл, хамран сургах тойргийн цэцэрлэгийн дугаар гарч ирнэ.
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч та хүүхдийнхээ хаягийн мэдээллийг үнэн зөв эсэхийг шалгаад холбогдох гар утасны дугаараа оруулж, бүртгэлийн дугаар авах ногоон өнгийн товч дээр дарна.
 • Таны гар утсанд бүртгэлийн 6 оронтой дугаар очих бөгөөд тус дугаарыг “Бүртгэлийн дугаар” хэсэгт бичиж, “Бүртгэл баталгаажуулах” товчийг дарснаар “Амжилттай баталгаажигдлаа” гэсэн хариу мэдэгдэл гарч ирнэ. Тус 6 оронтой тоог хадгалж аваад устгаж болохгүйг анхаарна уу.
 • Бүртгэлийг “Шалгах” цэсээр нэвтрээд хүүхдийнхээ регистрийн дугаарыг  оруулан “Хайх” товчийг дарж шалгаж болно.

    Цахим элсэлт:

 • Элсэлтийн комисс шинээр элсэх  хүүхдийн бүртгэлийн тоо нь хяналтын тооноос хэтэрсэн тохиолдолд  систем дээр санамсаргүй түүврийн аргаар “Цахим элсэлт”-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
 •  “Цахим элсэлт”-ийн үйл ажиллагааг 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн  16:00  цагт   иргэд, эцэг эхчүүдэд нээлттэйгээр зохион байгуулах бөгөөд дүнгийн мэдээлэл нь эцэг эх, асран хамгаалагчдын гар утсанд мессэжээр очно.  Лавлах утас: 75778080

 

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

 

 

 

 

 

 

 

[1]Монгол Улсын хууль Иргэдээс тєрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан єргєдєл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай 8.2, 14.1.1.